Pohja- ja purku­työt

uudisrakentajalle

Toteutamme uudisrakentajien pohjatyöt sekä tarvittaessa vanhojen rakennusten purkutyöt Pirkanmaan alueella. Uudiskohteissa huomioimme pihasuunnitelman jo pohjatöiden maanrakennus vaiheessa. Oikein suunnitellut ja ennakoidut työt maarakennusvaiheessa säästävät aikaa ja rahaa. Monesti kaupunkialueiden tontit ovat pienempiä ja alueet tiuhaan rakennettu, jolloin pihatöitä kannattaa ennakoida jo pohjatöitä tehdessä. Kysy Avaimet käteen -pihavalmista ratkaisuamme.

Purkutyöt

Toteutamme purkutyöt kokonaispalveluna sekä huolehdimme purkujätteen lajittelun ja kierrätyksen. Tarvittaessa teemme myös jälki- ja maisemointityöt purkukohteisiin.

Pohjatyöt

Toteutamme pohjatyöt kokonaisurakkana sisältäen talon ulkopuoliset putki-ja eristemateriaalit. Kauttamme myös louhintatyöt.

Vau
mitä
kotipi­hoja

Tutustu valmistuneisiin Pihatehtaan Avaimet käteen pihoihin ja inspiroidu tyylikkäistä ideoista omalle kotipihallesi.